... ...

Obrazac za prijavljivanje posmatrača i aktivista

Lični podaci potrebni za akreditiranje posmatrača
Ostali podaci
Dodatni angažman

Da li ste zainteresovani za dodatni agažman (učešće na javnim događajima, učešće na edukacijama, podrška u realizaciji javnih zagovaračkih kampanja, povremeni angažman i sl.) pored posmatranja izbornog dana i učešće u aktivnostima iz drugih oblasti (borba protiv korupcije, rješavanje problema građana, rad na društvenim promjenama i sl.)?

Saglasnost

Koalicija "Pod lupom" i organizacije civilnog društva – članice Koalicije „Pod lupom“ prepoznaju važnost zaštite Vaših ličnih podataka i obavezuju se da će osigurati njihovu sigurnost u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Ostali lični podaci, kao što je broj lične karte/osobne iskaznice i JMB, te potpis izjave o tajnosti, će Vam biti naknadno traženi.

Izlaz